Toplumun, devlet ve iş gücü piyasası dışındaki ‘üçüncü sektörü’ olup, vatandaşlar ile kamu kurumları arasında arabulucu olarak işlev görebilecek kurum, grup ve birliklerdir.