Bireylere eğitim, mesleki veya kişisel kararlarını almada ve bunları işgücü piyasasına girmeden önce ve girdikten sonra uygulamada yardımcı olmak için tasarlanmış faaliyetlerdir.