Bir bireyin bilgileri, fikirleri ve değerleri özümseyerek bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yetkinlikler kazandığı süreçtir. Öğrenme, kişisel düşünme, yeniden yapılandırma ve sosyal etkileşim aracılığıyla gerçekleşir. Öğrenme örgün, yaygın veya serbest bağlamlarda gerçekleşebilir.