Millî Eğitim Bakanlığı Yöneticileri, Kalite Güvence Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik uyarınca sorumlu kurumların yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Sorumlu...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu On Altıncı Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk gündem maddesi kapsamında, devam eden çalışmalar hakkında Kurul...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Paydaşları İftar Davetinde Buluştu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın ev sahipliğinde, TYÇ Kurulu Üyeleri, Kurum yöneticileri ve personeli ile TYÇ’nin paydaşları Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu’nun değerli yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya...

MEB 6. Kalite Koordinasyon Toplantısına Katılım Sağlandı

25 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) uyarınca sorumlu kurumların kalite güvence sistemlerini kurması ve işletmesi gerekmektedir.Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin en önemli paydaşlarından ve sorumlu kurumlardan biri olan Millî Eğitim Bakanlığı, Yönetmelik kapsamındaki çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Yedinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu On Yedinci Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 17 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Kalite Güvence Yönetmeliği’nin Uygulanması, Yeterlilik Tür Belirleyicileri’nin tamamlanması, Referanslama Raporu’nun Güncellenmesi, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Türkiye’deki yeterliliklerin sınıflandırılmasını sağlayan bütünleşik tek bir yapı olarak, kalite güvencesi sağlanmış ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim dâhil, tüm eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilikleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır....
Sayfa 11/11 gösteriliyor.