Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubu 50. Toplantısına Katıldık.

Ülkemizin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Brüksel’de düzenlenen ‘AYÇ Danışma Grubu 50. Toplantısı’na katılmıştır. Kişilerin sahip olduğu yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen 2008...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 21. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 21. Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkanı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU Başkanlığında 4 Temmuz 2019 Perşembe günü Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirilmiştir. TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sorumlu kurumlar kalite...

Hayat Boyu Öğrenme Alanında Düzenlenen Çalıştaya Katıldık.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde 27-28 Haziran 2019’da İzmir’de düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri ve Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Koordinasyon ve İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır. Çalıştayın amaçları, sürekli değişen ihtiyaçları karşılayacak nitelikli insan kaynağını sağlayacak ve destekleyecek, sürekli eğitim alanında kurumsallaşmayı...

Avrupa Komisyonu’nun ‘‘Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Öğrenme, Çalışma ve Uluslararası Hareketliliği Destekleme’’ başlıklı çalışması Türkçe yayıma hazırlandı.

Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), farklı ülke ve sistemlerdeki yeterliliklerin daha anlaşılır ve şeffaf olmasını sağlayan bir karşılaştırma aracı olmak, ulusal yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan ortak Avrupa çerçevesi olarak kullanılmak ve bireylerin ülkeler ve bölgeler arasındaki hareketliliğini kolaylaştırmak gibi amaçlarla Avrupa Parlamentosu ve Avrupa...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Sekizinci Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu On Sekizinci Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili Türk-İş temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 29 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar paylaşılmış, çalışmaların devam ettiği Yeterlilik Tür Belirleyicileri ve Referanslama Raporu’nun güncellenmesi konularıyla ilgili gelişmeler...

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı Gerçekleştirildi

  Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı, 170 temsilcinin katılımıyla 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara Haymana’da gerçekleştirildi. Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı (TYVT) ile ilgili farkındalığı artırmak ve yükseköğretim yeterliliklerinin veri tabanına eklenmesi hususunda izlenecek...

Millî Eğitim Bakanlığı Yöneticileri, Kalite Güvence Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik uyarınca sorumlu kurumların yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Sorumlu...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu On Altıncı Toplantısı Gerçekleştirildi. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu On Altıncı Toplantısı; TYÇ Kurulu Başkan Vekili TÜRK-İŞ temsilcisi Sayın Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk gündem maddesi kapsamında, devam eden çalışmalar hakkında Kurul...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Paydaşları İftar Davetinde Buluştu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın ev sahipliğinde, TYÇ Kurulu Üyeleri, Kurum yöneticileri ve personeli ile TYÇ’nin paydaşları Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu’nun değerli yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya...

MEB 6. Kalite Koordinasyon Toplantısına Katılım Sağlandı

25 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) uyarınca sorumlu kurumların kalite güvence sistemlerini kurması ve işletmesi gerekmektedir.Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin en önemli paydaşlarından ve sorumlu kurumlardan biri olan Millî Eğitim Bakanlığı, Yönetmelik kapsamındaki çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı...
Sayfa 3/4 gösteriliyor.