TYÇ İstişare Meclisi

TYÇ Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla TYÇ Kurulu’nun önerdiği paydaşların temsil edildiği İstişare Meclisi 2018 yılında oluşturulmuştur. TYÇ İstişare Meclisinde 70 kurum ve kuruluştan temsilciler yer almaktadır.

TYÇ İstişare Meclisi üyeleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ Kurulunun önerisi üzerine TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.