Yeterlilik Kodu

TR00325738

Yeterlilik Adı
Matematik Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım

Program Yeterlilikleri

1- Matematiksel kavramları anlayabilme, sindirebilme ve kullanabilme
2- Matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve bu yeteneği kullanabilme.
3- Fiziksel olayları matematiksel modelleme yaparak çözebilme yeteneğini geliştirebilme.
4- Güncel yazılım programları kullanabilme ve bu yeteneğini bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemede kullanabilme
5- Soyut kavramları, matematiksel yöntemler kullanarak somut hale indirgeyerek bunları anlama ve yorumlama yeteneği kazabilme.
6- Matematiksel düşüncenin bir sanatsal özelliğe sahip olduğunun farkına varabilme
7- Matematik tarihi ile ilgili belirli bir bilgi düzeyinde olabilmek ve bilim tarihinde matematiğin yerini kavramak
8- Sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini kazabilme
9- Kendi meslektaşları ile takım oluşturabilmeyi ve bireysel bilgilerini takıma yansıtma yeteneğini kazanabilme.
10- Kendi alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
11- Kendi alanı ile ilgili matematiksel bilgileri belirli düzeyde takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bir yabancı dil geliştirebilme
12- Sahip olduğu matematiksel bilgileri farklı disiplinlere de kullanabilme

Detaylı Bilgi
 • Mezunlarımız Kamu Personeli Seçme Sınavından gereken puanı almaları ve eğitim formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler.
 • Özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
 • Çeşitli kamu kuruluşlarında(Banka, devlet kurumları v.s....)uzman yardımcısı, uzman ve hesap uzmanı olarak çalışabilirler.
 • Program Profili

  Eğitim süresi dört yıldır.Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. İlk altı dönem tüm bölüm öğrencileri Analiz, Topoloji, Cebir,Diferansiyel Denklemler, Soyut Matematik, Analitik Geometri gibi dersleri ortak olarak alırlar.İkinci ve üçüncü yılda zorunlu dersler ile birlikte en az bir seçmeli ders alınmaktadır.
 • Öğrenciler son iki dönemde açılan seçmeli derslerden her dönem için kendilerine uygun en az üç ders seçerler.


   
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Erciyes Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik AlanMatematik
DilTR
Sorumlu KurumErciyes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri
Sorumlu Kurum URLhttps://www.erciyes.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü-
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Kabul ve Kayıt Koşulları

  Lise diploması, ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucu kayıt için yeterli puan almak


   
Edinme Yolları
 • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir.Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Ham başarı puanı; dönem sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır.Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak belirlenir.
   
 • Mezuniyet Koşulları

  Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar ve bu öğrencilere lisans diploması verilir.
 • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Lisans: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.   
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00325738


Yeterlilik Adı
Matematik Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım

Program Yeterlilikleri

1- Matematiksel kavramları anlayabilme, sindirebilme ve kullanabilme
2- Matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve bu yeteneği kullanabilme.
3- Fiziksel olayları matematiksel modelleme yaparak çözebilme yeteneğini geliştirebilme.
4- Güncel yazılım programları kullanabilme ve bu yeteneğini bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemede kullanabilme
5- Soyut kavramları, matematiksel yöntemler kullanarak somut hale indirgeyerek bunları anlama ve yorumlama yeteneği kazabilme.
6- Matematiksel düşüncenin bir sanatsal özelliğe sahip olduğunun farkına varabilme
7- Matematik tarihi ile ilgili belirli bir bilgi düzeyinde olabilmek ve bilim tarihinde matematiğin yerini kavramak
8- Sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini kazabilme
9- Kendi meslektaşları ile takım oluşturabilmeyi ve bireysel bilgilerini takıma yansıtma yeteneğini kazanabilme.
10- Kendi alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
11- Kendi alanı ile ilgili matematiksel bilgileri belirli düzeyde takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bir yabancı dil geliştirebilme
12- Sahip olduğu matematiksel bilgileri farklı disiplinlere de kullanabilme


Detaylı Bilgi
 • Mezunlarımız Kamu Personeli Seçme Sınavından gereken puanı almaları ve eğitim formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler.
 • Özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
 • Çeşitli kamu kuruluşlarında(Banka, devlet kurumları v.s....)uzman yardımcısı, uzman ve hesap uzmanı olarak çalışabilirler.
 • Program Profili

  Eğitim süresi dört yıldır.Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. İlk altı dönem tüm bölüm öğrencileri Analiz, Topoloji, Cebir,Diferansiyel Denklemler, Soyut Matematik, Analitik Geometri gibi dersleri ortak olarak alırlar.İkinci ve üçüncü yılda zorunlu dersler ile birlikte en az bir seçmeli ders alınmaktadır.
 • Öğrenciler son iki dönemde açılan seçmeli derslerden her dönem için kendilerine uygun en az üç ders seçerler.


   

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Erciyes Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Matematik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Erciyes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/Kayseri

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Kabul ve Kayıt Koşulları

  Lise diploması, ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucu kayıt için yeterli puan almak


   

Edinme Yolları
 • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir.Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Ham başarı puanı; dönem sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır.Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak belirlenir.
   
 • Mezuniyet Koşulları

  Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar ve bu öğrencilere lisans diploması verilir.
 • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Lisans: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.   

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00325738

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasMathematics
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00325738


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mathematics

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-