Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Sorumlu Kurum Sorumlu Birim
TR00325717 Fizyoloji Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Trakya Üniversitesi
TR00328971 İktisat Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TR00328793 İngiliz Dili Eğitimi Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TR00330894 Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlik Diploması Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi
TR00330912 Politik İktisat Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi
TR00325734 Sağlık Fiziği Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Trakya Üniversitesi
TR00325735 Sağlık Yönetimi Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Trakya Üniversitesi
TR00330916 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi
TR00328185 Tarla Bitkileri Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TR00328636 Temel İslam Bilimleri Doktora Diploması Yükseköğretim Kurulu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sayfa 2/504 gösteriliyor.