Yeterlilik Kodu

TR00343924

Yeterlilik Adı
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)İş becerileri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri60
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Girişimcilik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Girişimcilik alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme, bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 • Girişimciliğe ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
 • Girişimcilik alanına ilişkin projelerde yürütücü ya da katılımcı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
 • Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı nda tanımlanmıştır. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmaz.
 • Programa kabul edilecek adayların herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir.
Başarma Şartları Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Girişimcilik tezsiz yüksek lisans programı ile günümüz ağır küresel rekabet şartlarına kolay uyum sağlayabilecek önlerine çıkan fırsatları hızlı bir şekilde fark edip bunları etkin, verimli ürünlere-hizmetlere dönüştürebilecek girişimciler yetiştirilmek istenmektedir.
 • İşletmeler için birikimli, yetişkin, kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde bu program büyük önem arz etmektedir
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00343924


Yeterlilik Adı
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Girişimcilik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Girişimcilik alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme, bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 • Girişimciliğe ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
 • Girişimcilik alanına ilişkin projelerde yürütücü ya da katılımcı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
 • Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı nda tanımlanmıştır. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Karabük Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İş becerileri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karabük Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
 • Girişimcilik tezsiz yüksek lisans programı ile günümüz ağır küresel rekabet şartlarına kolay uyum sağlayabilecek önlerine çıkan fırsatları hızlı bir şekilde fark edip bunları etkin, verimli ürünlere-hizmetlere dönüştürebilecek girişimciler yetiştirilmek istenmektedir.
 • İşletmeler için birikimli, yetişkin, kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde bu program büyük önem arz etmektedir

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı
 • Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmaz.
 • Programa kabul edilecek adayların herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir.

Edinme Yolları
 • Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.
 • Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
 • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00343924

Qualification Title
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasWork skills
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Girişimcilik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Girişimcilik alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar. Girişimcilik alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme, bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. Girişimciliğe ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. Girişimcilik alanına ilişkin projelerde yürütücü ya da katılımcı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür. Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Key Competencies-
Further Info

The measurement and evaluation methods applied for each course are defined in the Course Teaching Plan prepared by the relevant instructor / s and included in the information package. Exams, evaluations and grading are done according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. The current regulation is available at the link below. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program.

Quality Assurance-
Access Requirements

ALES is not required for a non-thesis master’s degree. Candidates to be admitted to the program must have a bachelor’s degree in any field. Candidates applying to the non-thesis master’s program are evaluated according to their graduation grade point average.

Conditions for SuccessCandidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program. The non-thesis master’s program consists of 30 national credits and at least ten courses, not less than 60 ECTS, and a term project course. The time to complete the non-thesis master’s program is at least two semesters, at most three semesters, starting from the semester in which the courses related to the program he/she enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation regardless of whether he/she has registered for each semester.
Progression Paths (Relationship Type)

With the entrepreneurship non-thesis masters program, it is aimed to train entrepreneurs who can easily adapt to todays severe global competition conditions, quickly recognize the opportunities that come before them and turn them into effective, efficient products and services. This program is of great importance for the training of experienced, adult and qualified manpower for businesses.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00343924


Qualification Title
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Non-preferred Terms
-

Description

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Girişimcilik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Girişimcilik alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar. Girişimcilik alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme, bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. Girişimciliğe ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. Girişimcilik alanına ilişkin projelerde yürütücü ya da katılımcı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür. Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.


Further Info

The measurement and evaluation methods applied for each course are defined in the Course Teaching Plan prepared by the relevant instructor / s and included in the information package. Exams, evaluations and grading are done according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. The current regulation is available at the link below. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program.


Source Of Further Info

Karabük University Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Work skills

Information Language
EN

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Karabük University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

With the entrepreneurship non-thesis masters program, it is aimed to train entrepreneurs who can easily adapt to todays severe global competition conditions, quickly recognize the opportunities that come before them and turn them into effective, efficient products and services. This program is of great importance for the training of experienced, adult and qualified manpower for businesses.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

ALES is not required for a non-thesis master’s degree. Candidates to be admitted to the program must have a bachelor’s degree in any field. Candidates applying to the non-thesis master’s program are evaluated according to their graduation grade point average.


Ways To Acquire

Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program. The non-thesis master’s program consists of 30 national credits and at least ten courses, not less than 60 ECTS, and a term project course. The time to complete the non-thesis master’s program is at least two semesters, at most three semesters, starting from the semester in which the courses related to the program he/she enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation regardless of whether he/she has registered for each semester.


Country Code
-