Yeterlilik Kodu

TR00343893

Yeterlilik Adı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Okul öncesi öğretmenleri için eğitim
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Gelişimsel eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel uygulamalar arasında ilişki kurabilmek.
 • Bireyin gereksinimlerine göre eğitim ortamı düzenleyebilmek.
 • Çocuğun gelişim ve eğitim sürecini planlayabilmek.
 • Aile eğitim programı uygulayabilmek.
 • Kaynaştırma eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel değerlendirme yapabilmek.
 • Özel gereksinimi olan çocuklara eğitim programı uygulayabilmek.
 • Teknolojik gelişmeleri kullanarak alanla ilgili doğru bilgiye ulaşabilmek.
 • Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştüren projeler geliştirebilmek.
 • Farklı bireylerle uyum içinde takım çalışması yapabilmek.
 • Mesleki etkinlik ve organizasyonlara gönüllü olarak katılabilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Derslerin sınavları ve değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.
 • Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur.
 • Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur.
 • Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu olmak ALES Eşit Ağırlık puan türü ile Lisansüstü Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak.

Başarma Şartları Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur. Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmes için; tez sınavında başarılı olması ve ensttü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gereki diğer koşulları sağlaması gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çocuk gelişimciler, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00343893


Yeterlilik Adı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Gelişimsel eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel uygulamalar arasında ilişki kurabilmek.
 • Bireyin gereksinimlerine göre eğitim ortamı düzenleyebilmek.
 • Çocuğun gelişim ve eğitim sürecini planlayabilmek.
 • Aile eğitim programı uygulayabilmek.
 • Kaynaştırma eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel değerlendirme yapabilmek.
 • Özel gereksinimi olan çocuklara eğitim programı uygulayabilmek.
 • Teknolojik gelişmeleri kullanarak alanla ilgili doğru bilgiye ulaşabilmek.
 • Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştüren projeler geliştirebilmek.
 • Farklı bireylerle uyum içinde takım çalışması yapabilmek.
 • Mesleki etkinlik ve organizasyonlara gönüllü olarak katılabilmek.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Derslerin sınavları ve değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.
 • Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur.
 • Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur.
 • Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Karabük Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Okul öncesi öğretmenleri için eğitim

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karabük Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Çocuk gelişimciler, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu olmak ALES Eşit Ağırlık puan türü ile Lisansüstü Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak.


Edinme Yolları
 • Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur.
 • Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur.
 • Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmes için; tez sınavında başarılı olması ve ensttü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gereki diğer koşulları sağlaması gerekir.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00343893

Qualification Title
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasTraining for pre-school teachers
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To be able to prepare a developmental education program. Establish relationship between developmental practices Ability to organize training environment according to individual needs Plan the child s development and education process Applying family education program To be able to prepare mainstream education program To make developmental evaluation Applying education program for children with special needs Achieving correct knowledge about the field using technological developments Be able to develop projects that transform theoretical knowledge into practice To be able to do team work in harmony with different individuals. Participate voluntarily in professional activities and organizations

Key Competencies-
Further Info

The exams and evaluation of the courses are carried out according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester.

Quality Assurance-
Access Requirements

For the program, candidates are required to have completed the undergraduate program in the Department of Child Development, Faculty of Healty Sciences. To have ALES EA score type and ALES and Foreign Language base score determined by the Graduate Institute Board and approved by the Karbük University Senate. To meet the application requirements of Karabük University Graduate Education and Examination Regulations.

Conditions for SuccessMasters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester. In order for the student to get a masters degree; He must pass the thesis exam and meet the other requirements for graduation determined by the institute board.
Progression Paths (Relationship Type)

Child developmentalists, in the Prime Ministry Family Research Foundation, the Administration for Disabled People, the State Planning Organization, the Social Services and Child Protection Agency, nursery schools and orphanages Childrens hospitals and hospital schools, the juvenile courts affiliated to the Ministry of Justice and the training houses, the Ministry of Education; In General Directorate of Preschool Education, General Directorate of Special Education Guidance and Counseling Services, Guidance and Research Centers, Public Training Centers, General Assembly of Education, Kindergartens, Special education, care and rehabilitation centers, children and youth in radio and television. in the preparation and execution of programs and educational programs, in childrens theaters and childrens films, in the preparation of publications such as books, magazines, newspapers for children, in educational toys production, in UNICEF, ILO and voluntary organizations, in NGOs operate. Examination: Students are given a letter grade for each course at the end of the semester. The equivalents of the success grades calculated according to the system of the hundred and four letters and their abbreviations are as follows.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00343893


Qualification Title
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Non-preferred Terms
-

Description

To be able to prepare a developmental education program. Establish relationship between developmental practices Ability to organize training environment according to individual needs Plan the child s development and education process Applying family education program To be able to prepare mainstream education program To make developmental evaluation Applying education program for children with special needs Achieving correct knowledge about the field using technological developments Be able to develop projects that transform theoretical knowledge into practice To be able to do team work in harmony with different individuals. Participate voluntarily in professional activities and organizations


Further Info

The exams and evaluation of the courses are carried out according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester.


Source Of Further Info

Karabük University Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Training for pre-school teachers

Information Language
EN

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Karabük University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Child developmentalists, in the Prime Ministry Family Research Foundation, the Administration for Disabled People, the State Planning Organization, the Social Services and Child Protection Agency, nursery schools and orphanages Childrens hospitals and hospital schools, the juvenile courts affiliated to the Ministry of Justice and the training houses, the Ministry of Education; In General Directorate of Preschool Education, General Directorate of Special Education Guidance and Counseling Services, Guidance and Research Centers, Public Training Centers, General Assembly of Education, Kindergartens, Special education, care and rehabilitation centers, children and youth in radio and television. in the preparation and execution of programs and educational programs, in childrens theaters and childrens films, in the preparation of publications such as books, magazines, newspapers for children, in educational toys production, in UNICEF, ILO and voluntary organizations, in NGOs operate. Examination: Students are given a letter grade for each course at the end of the semester. The equivalents of the success grades calculated according to the system of the hundred and four letters and their abbreviations are as follows.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

For the program, candidates are required to have completed the undergraduate program in the Department of Child Development, Faculty of Healty Sciences. To have ALES EA score type and ALES and Foreign Language base score determined by the Graduate Institute Board and approved by the Karbük University Senate. To meet the application requirements of Karabük University Graduate Education and Examination Regulations.


Ways To Acquire

Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester. In order for the student to get a masters degree; He must pass the thesis exam and meet the other requirements for graduation determined by the institute board.


Country Code
-