Yeterlilik Kodu

TR00202581

Yeterlilik Adı
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7317

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Kurs Bitirme Belgesi, ahşap malzeme ile dekupe oyma yapabilme, torna makinesi ile ahşap malzemeye şekil verebilme, tornalamaya hazırlama, yüzeysel tornalama, alınsal tornalama ve ahşap şekillendirme yöntemlerini kullanarak hediyelik eşya yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • Ahşap süsleme desenleri çizer.
 • Ahşap malzemeyi keser.
 • Ahşap oyma yapar.
 • Dekupe oyma yapar.
 • Ahşap süslemede boyama yapar.
 • Geleneksel değerlere ve tekniğine uygun olarak sedef kakma yapar.
 • Ahşaba düz tornalama yapar.
 • Ahşap yüzeylere dolgu verniği uygular.
 • Ahşap yüzeylere son kat verniği uygular.

 

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okur yazar olmak
 • 14 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe ( fiziksel, psikomotor) sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlara Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Kurs Bitirme Belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

2013 tarih ve 135 sayılı TTKB kararı ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 20 (yirmi) kredi verilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00202581


Yeterlilik Adı
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Kurs Bitirme Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Kurs Bitirme Belgesi, ahşap malzeme ile dekupe oyma yapabilme, torna makinesi ile ahşap malzemeye şekil verebilme, tornalamaya hazırlama, yüzeysel tornalama, alınsal tornalama ve ahşap şekillendirme yöntemlerini kullanarak hediyelik eşya yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
 • Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözer.
 • Ahşap süsleme desenleri çizer.
 • Ahşap malzemeyi keser.
 • Ahşap oyma yapar.
 • Dekupe oyma yapar.
 • Ahşap süslemede boyama yapar.
 • Geleneksel değerlere ve tekniğine uygun olarak sedef kakma yapar.
 • Ahşaba düz tornalama yapar.
 • Ahşap yüzeylere dolgu verniği uygular.
 • Ahşap yüzeylere son kat verniği uygular.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Yönelim: MeslekîProgram süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 501 saat olarak planlanmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7317


İlişki Türü

2013 tarih ve 135 sayılı TTKB kararı ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 20 (yirmi) kredi verilir.


Geçerlilik Tarihi

Süresiz


Giriş Şartı
 • Okur yazar olmak
 • 14 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe ( fiziksel, psikomotor) sahip olmak.

Edinme Yolları

HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlara Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Kurs Bitirme Belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00202581

Qualification Title
Wooden Souvenir Manufacturer Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level2
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08: 7317

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Wooden Souvenir Manufacturer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to performing decoupage engraving, forming wooden material with turning machine, preparing for turning, superficial turning, facing and manufacturing souvenir by using wood forming methods.

The person who has this qualification;

 • Applies the occupational health and safety rules.
 • Improves oneself and solves encountered problems.
 • Draws wood ornament patterns.
 • Cuts the wooden material.
 • Makes wood engraving.
 • Makes decoupage engraving.
 • Makes painting at wooden ornament.
 • Makes mother of pearl inlaid in compliance with the traditional values and its technique.
 • Makes vertical turning on wood.
 • Applies filler varnish on wooden surfaces.
 • Applies last coat varnish on wooden surfaces.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements
 • Being literate.
 • Having been completed age of 14.
 • Having sufficient qualification (physical, psychomotor) for performing basic skills foreseen by the course program.
Conditions for SuccessWoodwork Personnel Course Completion Certificate, transcript and Europass Certificate Supplement on demand are given to the ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully.
Progression Paths (Relationship Type)

20 (twenty) credits are given to the ones completing course program successfully in the direction of “Credit Principles on Vocational and Technical Education” approved with the decision of BoED No.135 of 2013.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00202581


Qualification Title
Wooden Souvenir Manufacturer Course Completion Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

Wooden Souvenir Manufacturer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to performing decoupage engraving, forming wooden material with turning machine, preparing for turning, superficial turning, facing and manufacturing souvenir by using wood forming methods.

The person who has this qualification;

 • Applies the occupational health and safety rules.
 • Improves oneself and solves encountered problems.
 • Draws wood ornament patterns.
 • Cuts the wooden material.
 • Makes wood engraving.
 • Makes decoupage engraving.
 • Makes painting at wooden ornament.
 • Makes mother of pearl inlaid in compliance with the traditional values and its technique.
 • Makes vertical turning on wood.
 • Applies filler varnish on wooden surfaces.
 • Applies last coat varnish on wooden surfaces.

Further Info
-

Source Of Further Info

Orientation: VocationalDuration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 501 hours.URL
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Materials (glass, paper, plastic and wood)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7317


Relationship Type

20 (twenty) credits are given to the ones completing course program successfully in the direction of “Credit Principles on Vocational and Technical Education” approved with the decision of BoED No.135 of 2013.


Expiry Date

Indefinite


Access Requirements
 • Being literate.
 • Having been completed age of 14.
 • Having sufficient qualification (physical, psychomotor) for performing basic skills foreseen by the course program.

Ways To Acquire

Woodwork Personnel Course Completion Certificate, transcript and Europass Certificate Supplement on demand are given to the ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully.


Country Code
-