Yeterlilik Kodu

TR0020002492

Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7115

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi, yapılara ait kapı, pencere, ahşap bölme, sineklik, seperatör, parke, lambri, tavan, merdiven vb. doğrama ile kaplama ve yüzey işlemleri ile bunlara ait hesap ve teknik çizimleri yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar. 

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Matematiksel temel işlemleri, ondalık, kesirli, oran-orantı, trigonometri hesaplarını yapar.
 • Üçgen, ölçü birimlerini, ölçek ve çevre hesaplarını, alan hacim ve fiziksel hesaplamaları yapar.
 • Keşif ve metraj yapar.
 • Fiyat teklifi, hak ediş, iş teslimatı ve sözleşme yapar.
 • Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimleri yapar.
 • İzdüşümleri çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşünü çizer.
 • Perspektif ve kesitleri çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Ahşabı ve doğrama elemanlarını doğramaya hazırlar, işlem yapar.
 • Ahşap kapı ve kapı montajı yapar.
 • Ahşap pencere ve pencere montajı yapar.
 • Ahşap merdiven, bölme duvar, kepenk panjur, sineklik, seperatör, parke, lambri ve tavan kaplama yapar.
 • Pencere ve kapıların detaylı çizimlerini yapar.
 • Ahşap kaplama çizimleri yapar.
 • Ahşap birleşimleri çizer ve tarar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 1120 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 864 saate kadar pratik eğitim dahil edilebilir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020002492


Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesi, yapılara ait kapı, pencere, ahşap bölme, sineklik, seperatör, parke, lambri, tavan, merdiven vb. doğrama ile kaplama ve yüzey işlemleri ile bunlara ait hesap ve teknik çizimleri yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar. 

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Matematiksel temel işlemleri, ondalık, kesirli, oran-orantı, trigonometri hesaplarını yapar.
 • Üçgen, ölçü birimlerini, ölçek ve çevre hesaplarını, alan hacim ve fiziksel hesaplamaları yapar.
 • Keşif ve metraj yapar.
 • Fiyat teklifi, hak ediş, iş teslimatı ve sözleşme yapar.
 • Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimleri yapar.
 • İzdüşümleri çizimleri yapar.
 • Cismin temel görünüşünü çizer.
 • Perspektif ve kesitleri çizer.
 • Bina aplikasyonu yapar.
 • Ahşabı ve doğrama elemanlarını doğramaya hazırlar, işlem yapar.
 • Ahşap kapı ve kapı montajı yapar.
 • Ahşap pencere ve pencere montajı yapar.
 • Ahşap merdiven, bölme duvar, kepenk panjur, sineklik, seperatör, parke, lambri ve tavan kaplama yapar.
 • Pencere ve kapıların detaylı çizimlerini yapar.
 • Ahşap kaplama çizimleri yapar.
 • Ahşap birleşimleri çizer ve tarar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 1120 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 864 saate kadar pratik eğitim dahil edilebilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

 • 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu

 • MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 • MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği

 • Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin YönergeURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7115


İlişki Türü

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Süresiz


Giriş Şartı
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Edinme Yolları

HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Doğrama ve Kaplamacı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0020002492

Qualification Title
Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7115

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to making woodwork and veneering and surface operations of door, window, wooden bulkhead, insect screen, seperator, parquet, wainscott, ceiling, stair etc. belonging to constructions and performing calculation and technical drawings belonging to them. 

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Makes basic arithmetic operations, decimal, rational, ratio and proportion, trigonometry calculations.
 • Makes triangle, measurement units, scale and circumference, area, volume and physical calculations.
 • Makes exploration and quantity survey.
 • Prepares tender, progress payment, delivery of work and aggreement.
 • Makes norm writing, line types, basic geometric drawings.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic views of the object.
 • Draws perspectives and sections
 • Makes building applications.
 • Prepares wood and woodwork components, for woodwork, applies process.
 • Produces wooden door and assembles door.
 • Produces wooden window and assembles window.
 • Makes wooden stair, partition wall, shutter louver, insect screen, seperator, parquet, wainscot and ceiling veneer.
 • Makes detailed drawings of the windows and doors.
 • Makes drawings of wooden veneer.
 • Draws and scans wooden connections.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 1120 hours. Practical training up to 864 hours can be included in this duration.

Quality Assurance-
Access Requirements
 • Having completed primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.
Conditions for SuccessThe ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate.
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Open Address
Qualification Code

TR0020002492


Qualification Title
Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to making woodwork and veneering and surface operations of door, window, wooden bulkhead, insect screen, seperator, parquet, wainscott, ceiling, stair etc. belonging to constructions and performing calculation and technical drawings belonging to them. 

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Makes basic arithmetic operations, decimal, rational, ratio and proportion, trigonometry calculations.
 • Makes triangle, measurement units, scale and circumference, area, volume and physical calculations.
 • Makes exploration and quantity survey.
 • Prepares tender, progress payment, delivery of work and aggreement.
 • Makes norm writing, line types, basic geometric drawings.
 • Makes projection drawings.
 • Draws basic views of the object.
 • Draws perspectives and sections
 • Makes building applications.
 • Prepares wood and woodwork components, for woodwork, applies process.
 • Produces wooden door and assembles door.
 • Produces wooden window and assembles window.
 • Makes wooden stair, partition wall, shutter louver, insect screen, seperator, parquet, wainscot and ceiling veneer.
 • Makes detailed drawings of the windows and doors.
 • Makes drawings of wooden veneer.
 • Draws and scans wooden connections.

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the vocational program has been planned as 1120 hours. Practical training up to 864 hours can be included in this duration.


Source Of Further Info

 • Law on National Education Basic Law No.

 • 1739, Decree-Law on Organisation and Duties of Ministry of National Education No.

 • 652, Law on Vocational Education No.

 • 3308, Regulation on MoNE Secondary Education Institutions

 • Regulation on MoNE Lifelong Learning Institutions

 • Directive on Procedures and Principles on Validation, Accrediation and Assessment and Evaluation Operations of Former LearningsURL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7115


Relationship Type

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Expiry Date

Indefinite


Access Requirements
 • Having completed primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.

Ways To Acquire

The ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Woodworker and Veneerer Course Completion Certificate.


Country Code
-