Yeterlilik Kodu

TR00322693

Yeterlilik Adı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Diploması
Sorumlu KurumGazi Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdres: Emniyet mah, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bandırma Cd No:6/1, 06560 Yenimahalle/Ankara Telefon: (0312) 212 68 40
Sorumlu Kurum URLhttp://www.gazi.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Diş muayenesi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Dentoalveolar cerrahi konusunda yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri, alanındaki problemlerin çözümü için kullanabilme becerisi.
 • Sistemik durum değerlendirme ve hastaya acil müdahale uygulama konsunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma ve etkin şekilde uygulama becerisi.
 • Baş ve boyun bölgesi enfeksiyonlarının nedenleri, yayılım yolları, tedavisi ve komplikasyonları konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma.
 • Dentoalveolar ve maksillofasiyal travma konusunda teşhis ve tedavi yöntemlerini bilme ve uygulama becerisi.
 • Ağız kavitesi ve komşu dokuları ilgilendiren tüm patoloji ve hastalıkların teşhis ve tedavi uygulama becerisi.
 • ileri oral cerrahi yöntemleri bilme ve uygulama becerisi.
 • Diş hekimliğinde anestezi uygulamaları ve komplikasyonlarına müdahale konusunda yeterli bilgi ve beceri sahibi olma.
 • Genel anestezi konusunda bilgi sahibi olma.
 • Maksillofasiyal bölge deformiteleri tanı, tedavi planlaması ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olma.
 • Bilimsel araştırma tasarlama, veri toplama, literatür taraması yapabilme, sonuçları analiz etme, makale haline getirme ve yayınlama becerisi.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.
(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.
(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) 4.00 = AA , 3.50 = BA , 3.00 = BB , 2.50 = CB , 2.00 = CC , 1.50 = DC , 1.00 = DD , 0.50 = FD , 0.0 = FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)
(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.
(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
(10) Mezuniyet için AGNO’nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00322693


Yeterlilik Adı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Dentoalveolar cerrahi konusunda yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri, alanındaki problemlerin çözümü için kullanabilme becerisi.
 • Sistemik durum değerlendirme ve hastaya acil müdahale uygulama konsunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma ve etkin şekilde uygulama becerisi.
 • Baş ve boyun bölgesi enfeksiyonlarının nedenleri, yayılım yolları, tedavisi ve komplikasyonları konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma.
 • Dentoalveolar ve maksillofasiyal travma konusunda teşhis ve tedavi yöntemlerini bilme ve uygulama becerisi.
 • Ağız kavitesi ve komşu dokuları ilgilendiren tüm patoloji ve hastalıkların teşhis ve tedavi uygulama becerisi.
 • ileri oral cerrahi yöntemleri bilme ve uygulama becerisi.
 • Diş hekimliğinde anestezi uygulamaları ve komplikasyonlarına müdahale konusunda yeterli bilgi ve beceri sahibi olma.
 • Genel anestezi konusunda bilgi sahibi olma.
 • Maksillofasiyal bölge deformiteleri tanı, tedavi planlaması ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olma.
 • Bilimsel araştırma tasarlama, veri toplama, literatür taraması yapabilme, sonuçları analiz etme, makale haline getirme ve yayınlama becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.
(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.
(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) 4.00 = AA , 3.50 = BA , 3.00 = BB , 2.50 = CB , 2.00 = CC , 1.50 = DC , 1.00 = DD , 0.50 = FD , 0.0 = FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)
(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.
(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
(10) Mezuniyet için AGNO’nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Gazi Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Diş muayenesi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Gazi Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adres: Emniyet mah, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bandırma Cd No:6/1, 06560 Yenimahalle/Ankara Telefon: (0312) 212 68 40

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Gazi Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
-

Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00322693

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasDental studies
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00322693


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Dental studies

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-